<ol id="bnnwh"></ol>
      <optgroup id="bnnwh"></optgroup>
     1. 您現在的位置:普通話學習網 > 范讀音頻欄目 > 詞語表(表一) > 正文

      普通話水平測試用普通話詞語表(表一)第2001-2100條

      來源:普通話學習網
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2001-2005 畫面 huàmiàn huà 話劇 huàjù 話題 huàtí 話筒 huàtǒng
      2006-2010 話語 huàyǔ huái 懷抱 huáibào 懷念 huáiniàn 懷疑 huáiyí
      2011-2015 huài 壞人 huàirén 歡樂 huānlè 歡喜 huānxǐ 歡迎 huānyíng
      2016-2020 hái 還原 huányuán huán 環節 huánjié 環境 huánjìng
      2021-2025 環流 huánliú huǎn 緩和 huǎnhé 緩慢 huǎnmàn 幻覺 huànjué
      2026-2030 幻想 huànxiǎng huàn huàn 喚起 huànqǐ huàn
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2031-2035 患者 huànzhě huāng huāng 皇帝 huángdì huáng
      2036-2040 黃昏 huánghūn 黃金 huángjīn 黃色 huángsè 黃土 huángtǔ huǎng
      2041-2045 huàng huī 灰塵 huīchén 灰色 huīsè huī
      2046-2050 恢復 huīfù 輝煌 huīhuáng huí 回避 huíbì 回答 huídá
      2051-2055 回顧 huígù 回歸 huíguī 回來 huí?lái 回去 huí?qù 回頭 huítóu
      2056-2060 回憶 huíyì huǐ 毀滅 huǐmiè 匯報 huìbào huì
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2061-2065 會場 huìchǎng 會見 huìjiàn 會議 huìyì 會員 huìyuán huì
      2066-2070 繪畫 huìhuà hūn 婚禮 hūnlǐ 婚姻 hūnyīn 渾身 húnshēn
      2071-2075 hún hún hùn 混合 hùnhé 混亂 hùnluàn
      2076-2080 混淆 hùnxiáo huó huó 活動 huó?dòng 活力 huólì
      2081-2085 活潑 huópo 活躍 huóyuè huǒ 火柴 huǒchái 火車 huǒchē
      2086-2090 火光 huǒguāng 火箭 huǒjiàn 火山 huǒshān 火星 huǒxīng 火焰 huǒyàn
      2091-2095 伙伴 huǒbàn huò 或許 huòxǔ 或者 huòzhě huò
      2096-2100 huò 貨幣 huòbì 貨物 huòwù huò 獲得 huòdé
      欧美色