<ol id="bnnwh"></ol>
      <optgroup id="bnnwh"></optgroup>
     1. 您現在的位置:普通話學習網 > 范讀音頻欄目 > 詞語表(表一) > 正文

      普通話水平測試用普通話詞語表(表一)第2901-3000條

      來源:普通話學習網
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2901-2905 里邊 lǐ?biān 里面 lǐ?miàn 里頭 lǐtóu
      2906-2910 理解 lǐjiě 理論 lǐlùn 理想 lǐxiǎng 理性 lǐxìng
      2911-2915 理由 lǐyóu 理智 lǐzhì 力量 lì?liàng 力氣 lìqì
      2916-2920 力求 lìqiú 力圖 lìtú 力學 lìxué 歷代 lìdài
      2921-2925 歷來 lìlái 歷史 lìshǐ 厲害 lìhài 立場 lìchǎng
      2926-2930 立法 lìfǎ 立即 lìjí 立刻 lìkè 立體 lìtǐ
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2931-2935 利害 lìhài 利率 lìlǜ 利潤 lìrùn 利息 lìxī 利益 lìyì
      2936-2940 利用 lìyòng 利于 lìyú 例如 lìrú 例外 lìwài
      2941-2945 例子 lìzi 粒子 lìzǐ liǎng lián
      2946-2950 連隊 liánduì 連接 liánjiē 連結 liánjié 連忙 liánmáng 連同 liántóng
      2951-2955 連續 liánxù 蓮子 liánzǐ lián 聯邦 liánbāng 聯合 liánhé
      2956-2960 聯合國 liánhéguó 聯結 liánjié 聯絡 liánluò 聯盟 liánméng 聯系 liánxì
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2961-2965 聯想 liánxiǎng 聯營 liányíng 廉價 liánjià liǎn 臉色 liǎnsè
      2966-2970 liàn 練習 liànxí liàn 戀愛 liàn’ài liàn
      2971-2975 liáng 良好 liánghǎo 良心 liángxīn 良種 liángzhǒng liáng
      2976-2980 liáng liáng liáng 糧食 liángshi liǎng
      2981-2985 兩岸 liǎng’àn 兩邊 liǎngbiān 兩極 liǎngjí 兩旁 liǎngpáng liàng
      2986-2990 liàng liàng liàng 量子 liàngzǐ 遼闊 liáokuò
      2991-2995 liǎo 了不起 liǎo?bùqǐ 了解 liǎojiě liào liě
      2996-3000 liè 列車 lièchē 列舉 lièjǔ 烈士 lièshì liè
      欧美色