<ol id="bnnwh"></ol>
      <optgroup id="bnnwh"></optgroup>
     1. 您現在的位置:普通話學習網 > 范讀音頻欄目 > 詞語表(表一) > 正文

      普通話水平測試用普通話詞語表(表一)第5201-5300條

      來源:普通話學習網
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      5201-5205 想象 xiǎngxiàng 想象力 xiǎngxiànglì xiàng 向來 xiànglái 向上 xiàngshàng
      5206-5210 向往 xiàngwǎng xiàng 項目 xiàngmù xiàng xiàng
      5211-5215 象征 xiàngzhēng xiàng 橡膠 xiàngjiāo 橡皮 xiàngpí xiāo
      5216-5220 xiāo 消除 xiāochú 消毒 xiāodú 消費 xiāofèi 消費品 xiāofèipǐn
      5221-5225 消耗 xiāohào 消化 xiāohuà 消極 xiāojí 消滅 xiāomiè 消失 xiāoshī
      5226-5230 消亡 xiāowáng 消息 xiāoxi 硝酸 xiāosuān xiāo 銷售 xiāoshòu
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      5231-5235 xiǎo 小兒 xiǎo’ér 小伙子 xiǎohuǒzi 小姐 xiǎo?jiě 小麥 xiǎomài
      5236-5240 小朋友 xiǎopéngyǒu 小時 xiǎoshí 小說兒 xiǎoshuōr 小心 xiǎo?xīn 小型 xiǎoxíng
      5241-5245 小學 xiǎoxué 小學生 xiǎoxuéshēng 小子 xiǎozi 小組 xiǎozǔ 曉得 xiǎo?dé
      5246-5250 xiào 校長 xiàozháng xiào 笑話 xiàohua 笑話兒 xiàohuar
      5251-5255 笑容 xiàoróng xiào 效果 xiàoguǒ 效力 xiàolì 效率 xiàolǜ
      5256-5260 效益 xiàoyì 效應 xiàoyìng xiē xiē 協定 xiédìng
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      5261-5265 協會 xiéhuì 協商 xiéshāng 協調 xiétiáo 協同 xiétóng 協議 xiéyì
      5266-5270 協助 xiézhù 協作 xiézuò xié xié 攜帶 xiédài
      5271-5275 xié xiě 寫作 xiězuò xuě xiè
      5276-5280 xiè 謝謝 xièxie jiè xiè xīn
      5281-5285 心底 xīndǐ 心里 xīn?lǐ 心理 xīnlǐ 心靈 xīnlíng 心情 xīnqíng
      5286-5290 心事 xīnshì 心思 xīnsi 心頭 xīntóu 心血 xīnxuè 心臟 xīnzàng
      5291-5295 辛苦 xīnkǔ 辛勤 xīnqín 欣賞 xīnshǎng xīn xīn
      5296-5300 新陳代謝 xīnchéndàixiè 新娘 xīnniáng 新奇 xīnqí 新人 xīnrén 新式 xīnshì
      欧美色