<ol id="bnnwh"></ol>
      <optgroup id="bnnwh"></optgroup>
     1. 您現在的位置:普通話學習網 > 范讀音頻欄目 > 詞語表(表二) > 正文

      普通話水平測試用普通話詞語表(表二)第1301-1400條

      來源:普通話學習網
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      1301-1305 磁頭 cítóu 磁性 cíxìnɡ 雌蕊 círuǐ 雌性 cíxìnɡ 雌雄 cíxiónɡ
      1306-1310 此間 cǐjiān 此起彼伏 cǐqǐbǐfú 次第 cìdì 次品 cìpǐn 次日 cìrì
      1311-1315 刺刀 cìdāo 刺耳 cì’ěr 刺骨 cìɡǔ 刺客 cìkè 刺殺 cìshā
      1316-1320 刺猬 cìwei 刺繡 cìxiù 刺眼 cìyǎn 賜予 cìyǔ 匆忙 cōnɡmánɡ
      1321-1325 cōnɡ 聰慧 cōnɡhuì 從容 cónɡrónɡ 從軍 cónɡjūn 從屬 cónɡshǔ
      1326-1330 從頭 cónɡtóu 從新 cónɡxīn 從業 cónɡyè 從眾 cónɡzhònɡ 叢林 cónɡlín
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      1331-1335 叢生 cónɡshēnɡ 叢書 cónɡshū 湊合 còuhé 湊近 còujìn 湊巧 còuqiǎo
      1336-1340 粗暴 cūbào 粗笨 cūbèn 粗布 cūbù 粗大 cūdà 粗放 cūfànɡ
      1341-1345 粗獷 cūɡuǎnɡ 粗魯 cūlǔ 粗略 cūlüè 粗俗 cūsú 粗細 cūxì
      1346-1350 粗心 cūxīn 粗野 cūyě 粗壯 cūzhuànɡ 簇擁 cùyōnɡ
      1351-1355 cuān cuán 篡奪 cuànduó 篡改 cuànɡǎi cuī
      1356-1360 催促 cuīcù 催化 cuīhuà 催化劑 cuīhuàjì 催眠 cuīmián cuī

       

      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      1361-1365 璀璨 cuǐcàn cuì 脆弱 cuìruò 萃取 cuìqǔ cuì
      1366-1370 淬火 cuìhuǒ cuì 翠綠 cuìlǜ 村落 cūnluò 村民 cūnmín
      1371-1375 村寨 cūnzhài 村鎮 cūnzhèn cūn 存儲 cúnchǔ 存放 cúnfànɡ
      1376-1380 存活 cúnhuó 存貨 cúnhuò 存留 cúnliú 存亡 cúnwánɡ 存心 cúnxīn
      1381-1385 存折 cúnzhé cuō 磋商 cuōshānɡ cuō cuò
      1386-1390 挫敗 cuòbài 挫傷 cuòshānɡ cuò 錯過 cuòɡuò 錯覺 cuòjué
      1391-1395 錯位 cuòwèi 錯綜復雜 cuòzōnɡfùzá 耷拉 dāla 搭救 dājiù 搭配 dāpèi
      1396-1400 搭訕 dā*shàn 答辯 dábiàn 答話 dáhuà 打岔 dǎchà 打點 dǎdian
      欧美色